Nieruchomości

służebność przesyłu, 

 

zasiedzenie, 

 

opłaty za użytkowanie wieczyste, 

 

podział nieruchomości, 

 

roboty budowlane, 

 

obrót nieruchomościami. 

© 2014 DMP Kancelaria Prawna